szukaj
A A A K

SmodBIP

Informacje nieudostępnione

Stosowanie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do Informacji Publicznej informujemy, że:

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  • wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych na tablicy ogłoszeń;
  • udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych;
  • oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenie organów kolegialnych Gminy.
O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, wywieszane nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.Opublikował: Andrzej Szpis
Publikacja dnia: 20.06.2013
Podpisał: Andrzej Połczyński
Dokument z dnia: 20.06.2013
Dokument oglądany razy: 1 179